Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalgsformand

Flemming Kjær
Telefon: 31 15 06 83
E-mail: fk@hadsundbadmintonklub.dk

 

Ungdomsudvalgsmedlemmer

Heidi Kjellerup

Frederikke Kasper

       Gretie Skov Søndergaard

Gitte O. Jakobsen

 

Formål

Ungdomsudvalget har til formål at skabe grundlaget for fremtidens badmintonspillere i HBK, så de kan udvikle sig – sportsligt, socialt og personligt. Der er balance mellem fokus på bredden og fokus på talentudvikling. Udvalget har ligeledes til formål at understøtte glæden ved badminton som værende den væsentligste drivkraft til at komme i klubben.

Ungdomsudvalgets væsentligste arbejdsopgaver

 • At planlægge sæsonstart.
 • At sørge for velkomst og introduktion til nye spiller og deres forældre.
 • At planlægge sociale aktiviteter som f.eks.
  • Opstartslejr/overnatningsarrangement.
  • Fællesspisning.
  • Tur til ligabadminton.
  • Bowlingtur.
  • Badminton på tværs af klubberne i Mariagerfjord.
  • Jule- eller afslutningsfest.
  • Klubmesterskab.
  • m.fl.