Informationsfolder

Download “Informationsfolder – HBK

 

Velkommen i Hadsund Badmintonklub (HBK)
Vi byder alle, børn og forældre, velkommen i HBK. Med denne informationsfolder vil vi gerne give jer den mest nødvendige information om klubben. Vi vil samtidig også præcisere de forventninger, som I kan have til os, og de forventninger vi har til Jer – som badmintonspillere og badmintonforældre.

 

Hvem er HBK?

 • Hadsund Badmintonklub (HBK) blev stiftet tilbage i 1937.
 • Foreningens formål er at tilbyde badminton til sine medlemmer både på motions- og eliteplan.
 • Det er også en væsentlig målsætning for HBK, at have et så veludviklet og godt klubliv, at klubben bliver et rart værested for børn, unge og voksne – uanset badmintonmæssige kvalifikationer.
 • Klubbens virke er baseret på frivilligt arbejde. Det er et mål at inddrage så mange medlemmer og/eller frivillige som muligt i arbejdet omkring klubben, f.eks. ungdomstrænere og forældre.
 • HBK er medlem af både Badminton Danmark og DGI og er undergivet organisationernes love og bestemmelser.

 

Ungdomstræning

Alle ungdomsspillere bliver fra sæsonstart placeret på det træningshold, der passer til den enkelte spil-ler. Det er cheftræner Flemming Kjær, der i samråd med de øvrige trænere beslutter hvilke træninger, hver enkelt spiller tilbydes. Der skal dog gøres opmærksom på, at der kan forekomme spillerflytninger imellem de enkelte træninger i løbet af sæsonen. Det vil ske i henhold til spillernes udvikling, trænings-indsats og generelle indstilling til træningen.
Som ny spiller i klubben kan du tilmelde dig følgende træningsgrupper:

 • Ungdom 1: Primært nye spillere (3-6 år).
 • Ungdom 2: Primært nye spillere (7-10 år).
 • Ungdom 3: Primært nye spillere (11-14 år).

Spørgsmål vedr. inddeling på de forskellige træningshold rettes til cheftræner Flemming Kjær, fk@hadsundbadmintonklub.dk. Klubbens forskellige træningshold kan ses på klubbens hjemmeside under menupunktet ”Træningstider”.

 

Indmeldelse og kontingent
De aktuelle kontingentsatser og indmeldelse fremgår af hjemmesiden under menupunktet ”Bliv medlem”. Klik på den tildelte træning i listen og klik på knappen ”Tilmeld”. Er du i tvivl om hvilken træning du skal tilmeldes, så tag kontakt til cheftræner Flemming Kjær (fk@hadsundbadmintonkub.dk) inden tilmel-ding.
Når du tilmelder dig et hold på klubbens hjemmeside første gang, opretter systemet en medlemsprofil til dig. Du modtager en e-mail med logininformationer. Denne mail skal du gemme til efterfølgende til-meldinger. Det er vigtigt, at du holder dine kontaktinformationer opdateret (e-mail og mobilnummer), da klubben bruger systemet til udsendelse af informationer i løbet af sæsonen.

 

BadmintonPeople (Deltagelse i individuelle turneringer og holdkampe)
BadmintonPeople
BadmintonPeople er Danmarks officielle badmintonportal. For at kunne deltage i individuelle turneringer og holdkampe skal en spiller oprettes med en profil på BadmintonPeople.dk. Du kan få hjælp til at blive oprettet ved at tage kontakt til Esper Boel Baltsersen, ebb@hadsundbadmintonklub.dk / 4075 0664.

Holdkampe
Et hold består af 4-6 spillere som samlet spiller fire singler og to doubler pr. holdkamp. Modstandere er spillere fra andre klubber. Der er helt klare regler for hvordan et hold kan sammensættes, og disse ta-ger udgangspunkt i spillernes alder og niveau. Det er klubben der tilmelder de enkelte hold til turne-ringen, og inviterer spillerne med til kampene.
Holdkampene spilles typisk lørdage eller søndage i løbet af sæsonen. Der spilles typisk med 2 holdkam-pe pr. spilledag. Kort efter sæsonstart udsender vi nærmere informationer om holdkampene. Når vi har overblik over hvor mange spillere der er i klubben, så tilmelder vi det relevante antal hold og holdene sammensættes.

Individuelle turneringer
Klubben vil i årets løb udvælge og anbefale nogle individuelle turneringer. Målet er at få en stor gruppe ungdomsspillere fra klubben af sted. Det er altid skønt med nogle heppende kammerater på sidelinjen. Men badminton er anderledes end mange andre sportsgrene, da det i høj grad er op til spillerne (og deres forældre) selv at udvælge hvilke turneringer de ønsker at spille. Derfor vil der typisk ikke være en træner med til turneringerne. Turneringerne findes på BadmintonPeople under ”Sæsonplan”.

 

Aldersgrupper og pointsystem
Spillerne opdeles i grupper ud fra deres alder.

 • U9 må ikke den 31. december være fyldt 9 år.
 • U11 må ikke den 31. december være fyldt 11 år, men skal være fyldt 9 år.
 • U13 må ikke den 31. december være fyldt 13 år, men skal være fyldt 11 år.
 • U15 må ikke den 31. december være fyldt 15 år, men skal være fyldt 13 år.
 • U17 må ikke den 31. december være fyldt 17 år, men skal være fyldt 15 år.
 • U19 må ikke den 31. december være fyldt 19 år, men skal være fyldt 17 år.

Hvilken aldersgruppe man spiller i afgøres pr. sæson. Hvis du f.eks. fylder 13 år i marts 2019 spiller du i U13 i hele sæsonen 2018-2019. Fylder du f.eks. 13 år i december 2018, spiller du U15 i hele sæsonen 2018-2019.

Inden for aldersgrupperne opdeles spillerne yderligere i rækkerne:

 • D (Den række man starter i som ny badmintonspiller)
 • C
 • B
 • A
 • M (Mesterrækken)
 • E (Eliterækken)

Det er opnåede points ved holdkampe og individuelle turneringer, der afgør hvornår man rykker op i en ny række.

 

Aktivitetskalender
Den altid gældende (og opdaterede) aktivitetskalender kan altid ses på hjemmesiden under menupunk-tet ”Aktivitetskalender”. Har du forslag til et arrangement, så kontakt gerne ”Ungdomsudvalget” – vi er altid åbne for nye ideer.

 

Kort om badmintonreglerne

 • Single: en spiller på hver side af nettet.
 • Double: to spillere på hver side af nettet.

Man kan skyde fjerbolden op i luften – den side af nettet bolden peger på starter med at serve. Vinde-ren af et sæt starter med at serve i næste sæt.

Hver bold der spilles er pointgivende. Et sæt spilles til 21, med mindre stillingen er 21-20, i det man skal vinde med 2. Dog vinder man sættet ved stillingen 30-29. En kamp kan vindes ved at vinde 2 ud af 3 sæt. Det er altid spillerne selv der skal dømme boldene. Pointtællere skal ikke blande sig med mindre de bliver spurgt af spillerne. Ved usikkerhed bør man dømme til modstanderens fordel eller spille bolden om.

Man server diagonalt. Første bold (stilling 0-0) spilles fra højre side af banen. Efterfølgende bolde spilles ved lige pointtal med serv fra højre side og ved ulige fra venstre side. Det er den servende spillers point der afgør hvilken side der skal serves fra. I double er det kun det servende hold der flytter sig mellem lige (højre) og ulige (venstre) efter en vundet bold.

Bolden må gerne røre nettet, men det må ketcher og spillerne ikke. Hvis en bold rammer på linjen, dømmes den inde. Når første spiller får 11 point er det tilladt at holde 60 sekunders pause til forfrisk-ning og/eller evt. coaching (Kun fra U15 og opefter). Mellem sættene er der 2 minutters pause. Efter første og andet sæt skiftes side (af nettet), mens man i tredje sæt skifter ved stillingen 11-x.

 

Klubtøj
For at fremme klubfølelsen, og da vi ønsker at vores spillere skal fremstå som et fælles hold ved turne-ringer og holdkampe, er der hvert år et sæt spillertøj (underdel og t-shirt) med i ungdomskontingentet. Vi opfordrer til at spillerne benytter spillertøjet, når de er ude til både turneringer og holdkampe. Der vil være klublogo, navn og forskellige sponsortryk på t-shirten.

 

Hjemmeside og sociale medier
Hadsund Badmintonklubs hjemmeside findes på www.hadsundbadmintonklub.dk. Under menupunktet ”Ungdom” kan du finde information om holdkampe, trænere, træningstider, ungdomsudvalg mv.
Hadsund Badmintonklub er også på Facebook – Helt sikkert et ”Like” værd!
For at klubben kan have en dynamisk og aktuel Facebookside kræver det, at der bliver sendt nogle informationer til Maiken Elris, m-elris@live.dk, 3134 1877. Vi vil derfor gerne opfordre jer forældre, hold-ledere og spillere til at sende resultater og oplevelser fra turneringer, holdkampe, klubture mv. – også gerne med fotos og/eller video.