Mandag

Ønsker du at leje en bane mandag?

Se ledige banetider i nedenstående skema. Tidspunkter markeret med en grå farve er udlejet/optaget, og tidspunkter markeret med en grøn farve er ledige.

Kontaktperson:
Esper Boel Baltsersen
Telefon: (+45) 40 75 06 64
Mail: ebb@hadsundbadmintonklub.dk

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5
Kl. 10.00 – 12.00 (Pensionister)
Kl. 19.00 – 20.00 (Udlejning)
Kl. 20.00 – 21.00 (Udlejning)
Kl. 21.00 – 22.00 (Udlejning)

Mandag kl. 10.00 – 12.00

Bane 1:
Henning H. Pedersen, Erik E. Nielsen, Just Christensen, Tom Nielsen, Bent Bonde, Finn Marhauer.

Bane 2:
Ivan Christensen, Dahl Jensen, Niels Jørn Nielsen, Yrsa Gundersen, Hanne Jensen, Sonja Skov.

Bane 3:
Axel Kaptain, Jens Eigil Jensen, Keld B. Christensen, Bruno Løfkvist, Ib Skafte, Gitte Kristoffersen.

Bane 4:
Willy Jensen, Lissie Berit Hansen, Conni Christensen, Lasse Gundersen, Lis Hald.

Bane 5:
Nonni Eiken, Inge Rosenlind, Jytte Westergaard, Else Marie Moos, Leif Enger, Karin Jensen.

Mandag kl. 19.00 – 20.00

Bane 1:
Peter Fisker, Per Sørensen, Torben Busk, Karsten Østergaard.

Bane 2:
Susanne Ramsing, Krista Petersen, Mette Ellingsøe Vistisen, Inge Olsen.

Bane 3:
Anette Sørensen, Karin Krogh, Hanne Bach, Else Thomsen.

Bane 4:
Finn Pedersen, Tom Pedersen, Niels Jørgen Bundgaard, NN.

Bane 5:
Annette Busse, Lena Graversen.

Mandag kl. 20.00 – 21.00

Bane 1:
Aksel Skov Jensen, Keld Nauntoft, Morten Marhauer, Poul Jensen.

Bane 2:

Bane 3:

Bane 4:
Niels Jørgen Sloth, Birthe Vestergaard, Lilly Nielsen, Ole Nielsen.

Bane 5:
Jytte Andersen, Mogens Busk, Doris Christensen, Ole Christensen.

Mandag kl. 21.00 – 22.00

Bane 1:

Bane 2:

Bane 3:

Bane 4:
Mogens Busk, Niels Jørgen Sloth, Ole Nielsen, Ole Christensen.

Bane 5:
Jytte Andersen, Doris Christensen, Lilly Nielsen, Birthe Vestergaard.