Mandag

Ønsker du at leje en bane mandag?

Se ledige banetider i nedenstående skema. Tidspunkter markeret med en grå farve er udlejet/optaget, og tidspunkter markeret med en grøn farve er ledige.

Kontaktperson:
Esper Boel Baltsersen
Telefon: (+45) 40 75 06 64
Mail: ebb@hadsundbadmintonklub.dk

 

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5
Kl. 10.00 – 12.00 (Pensionister)
Kl. 19.00 – 20.00 (Udlejning)
Kl. 20.00 – 21.00 (Udlejning)
Kl. 21.00 – 22.00 (Udlejning)

Mandag kl. 10.00 – 12.00

Bane 1:
Yrsa Gundesen, Just Christensen, Tom Nielsen, Ania Kjems.

Bane 2:
Ivan Christensen, Dahl Jensen, Sonja Skov, Annette Sørensen, Else Marie Moos.

Bane 3:
Axel Kaptain, Jens Eigil Jensen, Rie Bruun, Bruno Løfkvist, Gitte Kristoffersen.

Bane 4:
Willy Jensen, Gitte Kristoffersen, Lis Hald, Jørn Ivan Jensen, Poul Prüsse Skov.

Bane 5:
Nonni Eiken, Inge Rosenlind, Karin Jensen, Lasse Gundesen, Birthe Vestergaard.

Mandag kl. 19.00 – 20.00

Bane 1:

Bane 2:
Aksel Skov Jensen, Keld Navntoft, Morten Marhauer, Poul Jensen.

Bane 3:
Annette Sørensen, Karin Krogh, Hanne Bach, Else Thomsen.

Bane 4:
Susanne Ramsing, Krista Petersen, Marianne Ladefoged, Inge Olsen.

Bane 5:
Mogens Gregersen, Per Sørensen, Torben Busk, Karsten Østergaard.

Mandag kl. 20.00 – 21.00

Bane 1:
Jytte Andersen, Mogens Busk, Doris Christensen, Ole Christensen.

Bane 2:
Niels Jørgen Sloth, Pia Jensen, Lilly Nielsen, Ole Nielsen.

Bane 3:

Bane 4:
Anne-Marie Larsen, Susanne Ramsing, Kirsten Brøgger, Jeanette Pedersen.

Bane 5:

Mandag kl. 21.00 – 22.00

Bane 1:
Jytte Andersen, Doris Christensen, Lilly Nielsen, Pia Jensen.

Bane 2:
Mogens Busk, Niels Jørgen Sloth, Ole Nielsen, Ole Christensen.

Bane 3:

Bane 4:

Bane 5: