Onsdag

Ønsker du at leje en bane onsdag?

Se ledige banetider i nedenstående skema. Tidspunkter markeret med en grå farve er udlejet/optaget, og tidspunkter markeret med en grøn farve er ledige.

Kontaktperson:
Esper Boel Baltsersen
Telefon: (+45) 40 75 06 64
Mail: ebb@hadsundbadmintonklub.dk

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5
Kl. 10.00 – 12.00 (Pensionister)
Kl. 19.00 – 20.00 (Udlejning)
Kl. 20.00 – 21.00 (Udlejning)
Kl. 21.00 – 22.00 (Udlejning)

ONSDAG KL. 10.00 – 12.00

Bane 1:
Dahl Jensen, Erik Knoblauch, Henry Preuthun, Rie Bruun, Kjeld Skov Jensen, Niels Erik Overgaard.

Bane 2:
Gudrun Jensen, Lene Knoblauch, Bodil Preuthun, Hanne S. Andersen, Kjeld Skov Jensen, Jytte Guldbæk.

Bane 3:
Birgit Bundgaard, Jens Eigil Jensen, Kaj Larsen, Kurt Jensen, Else Marie Moos, John Nielsen

Bane 4:
Bente Nielsen, Nonni Eiken, Preben Grøn, Karin Jensen, Eyvind Eklund, Ib Skafte, Karen Hansen.

Bane 5:
Ivan Christensen, Jette Grøn, Niels Vestergaard, Gitte Kristoffersen, Inga Andersen, Karen Jensen.

ONSDAG KL. 19.00 – 20.00

Bane 1:
Hanne Bach, Karin Krogh, Lilly Nielsen, Else Thomsen.

Bane 2:

Bane 3:
Kim Bo Larsen, Flemming Birk, Torben Busk, Ole Nielsen

Bane 4:
Karsten Østergaard, Carl Nielsen, Ole Christensen, Niels H. Thomsen.

Bane 5:
Claus Sørensen, Poul Erik Brandt, Jørgen Simonsen, Lars Kjærulff.

ONSDAG KL. 20.00 – 21.00

Bane 1
Doris Christensen, Karin Krogh, Marita Høst, Else Thomsen.

Bane 2
Børge Werner, Torben Rasmussen, John Lajer, Kristian Grevlund.

Bane 3:
Wagner / Ibsen

Bane 4:
Pernille og Jesper Trip

Bane 5:
Familien Andersen

ONSDAG KL. 21.00 – 22.00

Bane 1:
Filip Jensen & co.

Bane 2:

Bane 3:

Bane 4:

Bane 5: